Már 3355 lehetőségautó segíti a rászorulókat!

Még 13 nap az igénylés leadási határidő.

 • 01.jpg 01.jpg 01.jpg
 • 02.jpg 02.jpg 02.jpg
 • 03.jpg 03.jpg 03.jpg
 • 04.jpg 04.jpg 04.jpg
 • 05.jpg 05.jpg 05.jpg
 • 06.jpg 06.jpg 06.jpg
 • 08.jpg 08.jpg 08.jpg
 • 09.jpg 09.jpg 09.jpg
 • 10.jpg 10.jpg 10.jpg
 • 11.jpg 11.jpg 11.jpg
 • 12.jpg 12.jpg 12.jpg

Gyakran Ismételt Kérdések

A kedvezmény megállapításának menete

Bevezető

•    Hova kell benyújtani a közlekedési kedvezmény iránti kérelmet?
A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes Kormányhivatal Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztályán kell benyújtani.
•    A kérelmet mikor lehet nyújtani?
A kedvezmény megállapítása iránti kérelmet minden évben január 1. és március 31. illetve április 1. és szeptember 30 között lehet benyújtani.
•    A Járási Hivatal mely határidőig dönt a jogosultság megállapításáról?
A Járási Hivatalok június 15-ig illetve december 15-ig elbírálják a jogosultságot és az erről szóló határozatokat megküldik a jogosultnak.
•    Hogyan lehet a támogatást felhasználni?
A támogatás felhasználása új vagy használt gépkocsi szerzési támogatás iránti igény esetében a közbeszerzési eljárás útján kiválasztott, pénzügyi szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött kölcsönszerződés keretében történik. A finanszírozó szervezet a hivatal által megállapított támogatás összegét a vételárba beszámítja.
•    A hivatal mikor állítja ki az utalványt?
A hivatal a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, vagy járműnek nem minősülő gépi meghajtású kerekesszék, illetőleg a gépkocsi átalakítása estén utalványt állít ki. Az utalványt a hivatal a jogosultságot megállapító határozatának jogerőre emelkedését követő tizenöt napon belül állítja ki.
•    Hol használható fel az utalvány?                                                                                                                                                                           -Használt gépjárművek esetében: Az utalvány a belföldi kereskedelmi forgalomban járművek, illetve gyógyászati segédeszközök értékesítésével foglalkozó, adószámmal rendelkező kereskedőnél, illetve belföldi, adószámmal rendelkező, személygépkocsi szervizelését és karbantartását végző szolgáltatónál használható fel. A kereskedő az utalvány értékét a vételárba, illetve az átalakítás költségébe beszámítja. A hitelügyintézést kizárólag a kijelölt értékesítési pontok végezhetik.
- Új gépjárművek esetében: Kizárólag a kijelölt értékesítési pontok végzik a gépjárművek eladását, és a hitelügyintézést.

Csak a kijelölt autókereskedésekben tudok használt és/vagy új autót vásárolni?

Bevezető

Új autót igen, csak a kijelölt autókereskedésekben tud vásárolni, használt autó bármelyik gépjármű kereskedésnél lehet venni, de a finanszírozási szerződés megkötésének ügyintézése kizárólag a kijelölt értékesítési pontokon történhet. Ennek menete: Ha az autó nem tőlünk származik, akkor a forgalmi engedély, EUROTAX másolatával és az eljárás során szükséges dokumentumokkal fáradjon be a megjelölt értékesítési pontra és adja le a papírokatA többit az autókereskedések intézik el egymás között.

Ha elhalálozott a jogosult, aki a támogatást kapta, vissza kell adni az autót?

Bevezető

Nem. Elhalálozás esetén amennyiben az a gépjármű átvételét követően következik be, az örökös(ök) dönthetnek arról, hogy igényt tartanak-e a gépjárműre, vagy sem. Amennyiben igen, a finanszírozóval megkötött szerződés módosításra kerülhet a jogerős hagyatéki végzésben megjelölt örökössel, és változatlan feltételekkel folytatható. Ez esetben az állami támogatást nem kell visszafizetni. Fontos, hogy az örököst a Finanszírozó bonitás vizsgálat alá vonja, megvizsgálja a hitelképességét. Abban az esetben, ha az örökös nem kívánja megtartani a gépjárművet, a Finanszírozóval fel kell venni a kapcsolatot.

Használt autó esetében

Bevezető

•    Az igényelt kölcsönösszegnek mennyi a havi törlesztő-részlete?Kalkulációt a kijelölt autókereskedések (értékesítési pontok) készítenek Önnek, amennyiben a vásárolni kívánt gépjármű vételárát, az Ön által vállalt önrész összegét, és a kölcsönszerződés futamidejét számukra megadja.
•    Mennyi az a minimum önrész, amire megkapom a hitelt? A 361/2009 (XII.30 sz.) kormányrendelet által meghatározott minimum, jelenleg a kiválasztott gépjármű bruttó vételárának 25%-a.
•    Mi a teendő, ha nincs meg a minimum 25%-os önrész? Ebben az esetben egyedi elbírálás alapján dönt a Duna Lízing Zrt.

Használt gépjármű vásárlásához kaptam jogosultságot, de új gépjárművet szeretnék vásárolni.

Bevezető

A kérelmeket a határozat meghozatala előtt (június 15., ill. december 15 előtt) lehet módosítani, a határozatok kézhezvétele után azonban módosításra nincs lehetőség, csak új kérelem beadásával lehet kérni ismét a támogatást.

Hogy tudom igénybe venni a mozgáskorlátozottaknak járó gépjárműszerzési támogatást?

Bevezető

A területileg illetékes Szociális, és Gyámhivatalnál kell érdeklődni, az általuk rendelkezésre bocsátott kérelmet, nyomtatványokat kell kitölteni és részükre leadni, az általuk meghatározott igazolásokkal egyetemben.

Hol vannak az értékesítési pontok?

Bevezető

Jelenleg 8 értékesítési ponton tudjuk ügyfeleinket teljes körűen kiszolgálni. A címlistát itt találja.

Hány százalékos kamattal dolgozik a Lízing?

Bevezető

A Duna Lízing Zrt. változó kamattal dolgozik, mindig figyelembe véve a jogszabályi előírásokat, a mindekor hatályos törvényeknek való megfeleléssel 

Igaz, hogy mindenképpen hitelt kell felvenni a gépjármű támogatáshoz?

Bevezető

A 2018.01.01-e előtt kiadott határozatok esetében igen, új gépjárművek esetében 1.000.000,-Ft, használt gépjárművek esetében: 600.000,-Ft gépjármű-szerzési támogatást kizárólag finanszírozási (kölcsön) szerződés megkötésével lehet érvényesíteni .Lehetőség van új gépjármű esetén minimális 25.000 Ft hitel felvételére is. Használtautó esetén a minimális hitelösszeg 300 000 Ft. A futamidő minden esetben 36 hónap.

A 2018.01.01-e után kiadott határozatok esetében már nem kötelező a hitelfelvétel.

Kit részesítenek előnyben a közlekedési kedvezmény megállapítása során?

Bevezető

A közlekedési kedvezmény megállapításánál előnyben kell részesíteni azt a súlyos mozgáskorlátozott személyt, aki

•    kereső tevékenységet folytat,
•    tanulói, képzési jogviszonyban áll,
•    14 éven aluli gyermeket egyedülállóként nevel, vagy
•    honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.

Készpénzre történő vásárlási szándék esetében a támogatást igénybe lehet-e venni?

Bevezető

A 2018.01.01 előtt kiadott határozatok esetében  a támogatás kizárólag a Duna Lízing finanszírozási szerződésének megkötésével vehető igénybe.

A 2018.01.01 után kiadott határozatok esetében már lehetőség van készpénzes vásárlásra.

Lehetséges-e, hogy már meglévő autóra vegyék igénybe a gépkocsi szerzési támogatást?

Bevezető

Nem, a támogatás, csak a határozat kézhezvétele után megvásárolt új vagy használt autóra vehető igénybe. Használt autó, csak autókereskedés által értékesített lehet.

Mely esetben jogosult a súlyos mozgáskorlátozott személy a közlekedési kedvezményre?

Bevezető

A személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatást abban az esetben lehet megállapítani, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy

•    a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül - maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült közlekedési kedvezményben, és
•    a keretszámra tekintettel a közlekedési kedvezmény számára megállapítható, és
•    új, vagy használt gépkocsi szerzési kérelem esetében az igénylő vezetői engedéllyel rendelkezik vagy őt szállítást végző személy szállítja, és
•   segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű szerzési kérelem esetén és a gépkocsi sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához való átalakítási kérelem esetén a súlyos mozgáskorlátozott személy vezetői engedéllyel rendelkezik, és
•  a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához benyújtott átalakítási támogatás iránti kérelem esetén őt a szállítást végző személy szállítja.

Mennyi a személygépkocsi szerzési támogatás mértéke?

Bevezető

 • új járműnek minősülő személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000,- forint,
 • a súlyos mozgáskorlátozott személy speciális igényeinek megfelelő műszaki feltételekkel rendelkező, újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint,
 • segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint, vagy
 • járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék esetén a vételár 60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint.

Az utóbbi két esetben vételárnak a társadalombiztosítási támogatással csökkentett vételár minősül.

Mennyi időt vesz igénybe az ügyintézés?

Bevezető

Társaságunk szándéka szerint az ügyintézés 90 napot vesz igénybe. Ezt az időtartamot az aktuális ügy teljessége (pl. a kérelmező dokumentumainak hiányosságai, további fedezetek bevonása, stb) befolyásolja. Abban az esetben, ha a gépjármű készletben nem található, az Ön igényének megfelelő (pl: szín, automata váltó) autó, akkor a gyártási idővel is számolni kell.

Mennyi minimum jövedelemmel kell rendelkeznem, hogy megkapjam a hitelt?

Bevezető

Ez mindig egyedi elbírálás alapján történik, a kihelyezett hitelösszeg, futamidő, havi törlesztő-részlet és a jövedelem leterheltsége függvényében.

Személygépkocsi átalakítás

Bevezető

•    Milyen átalakításra használható fel a támogatás? Személygépkocsi átalakítási támogatás a személygépkocsinak

-    a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy
-    a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújt hozzájárulást.

•    Mennyi a személygépkocsi átalakítás támogatásának mértéke?
A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- forint.