A támogatásról

2011 júliusától jelentősen átalakult a súlyosan mozgáskorlátozott emberek gépjármű szerzési és átalakítási támogatása. A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendeletben szabályozott személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás célja, hogy minél hatékonyabban, minél több fogyatékos ember önálló életvitelét, munkavállalását, képzését, azaz társadalmi integrációját segítse elő.

 A támogatási rendszer keretében az arra jogosultak számára

 • új gépjármű vásárlásához 1 000 000 Ft
 • használt gépjármű, három-vagy négykerekű segédmotor-kerékpár, illetve gépi meghajtású kerekesszék vásárlásához 600 000 forint;
 • személygépkocsi átalakítási támogatásához 90 ezer forint állami támogatás biztosítható.

 Ezzel a saját erőt kiegészítő állami támogatással együtt új, vagy legfeljebb öt éve forgalomba helyezett használt gépjárművekhez juthatnak hozzá a támogatásra jogosultak.

Lehetőség van MINIHITEL konstrukció választására új autó esetében, akinek rendelkezésére áll a vételár teljes összege. Ebben az esetben 25 000 Ft hitel felvétele esetén igénybe vehető a támogatás, oly módon, hogy az a futamidő végén egy összegben kerül törlesztésre.

 A szerzési és átalakítási támogatás igénybevételére jogosultak a súlyosan mozgáskorlátozott személyek, értelmi fogyatékosok, autista, látási, valamint hallási fogyatékos, továbbá a kromoszóma-rendellenességgel élő emberek:

 1. az a személy, aki tömegközlekedési eszközt önerőből igénybe venni nem tud, és a kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szerveinek (a továbbiakban RSZSZ) szakértői bizottságai által végzett vizsgálat során közlekedőképességében akadályozottnak minősül, és állapota várhatóan legalább három évig fennáll,
  Ennek megfelelően közlekedőképességében súlyosan akadályozott az, akinek mozgásszervi, idegrendszeri, végtagi perifériás keringési károsodás miatti részegészség-károsodása, vagy a felsorolt részkárosodások közül két részkárosodása együttesen eléri, vagy meghaladja a 40%-ot, és közlekedési képessége a szakértői szerv vizsgálata alapján súlyosan nehezített.
 2. az a 18. életévét betöltött személy, aki fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyi járadékára jogosult
 3. az a 18. életévét nem betöltött autista, látási, hallási, értelmi fogyatékossággal élő, valamint mozgáskorlátozott gyermek, akire tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

 A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének átalakítása keretében a mozgáskorlátozott állapot minősítési rendje is felülvizsgálatra került. A korábbi rendelkezések szerint a súlyos mozgáskorlátozottságot a háziorvos igazolta. Az orvosszakértői vizsgálattal kapcsolatos feladatokat jelenleg a kormányhivatalok rehabilitációs szakigazgatási szervének szakértői bizottságai végzik.

Fontos hogy a megváltozott munkaképességű személyek a komplex minősítés során nyilatkozattal kérhetik a közlekedőképesség vizsgálatát is, amely jelentősen egyszerűsíti és gyorsítja az eljárást!

A közlekedőképesség vizsgálatát nem kell elvégezni a fogyatékossági támogatásban részesülők, illetve a 18. életévüket be nem töltött fogyatékos gyermekek esetében, akikre tekintettel magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak. Ők a korábban lefolytatott vizsgálatok alapján a jogszabály erejénél fogva közlekedésükben akadályozottnak minősülnek, így esetükben az állapotuk súlyosságára tekintettel újabb vizsgálatot lefolytatni nem kell.

Azok az igénylők, akik vezetői engedéllyel rendelkeznek, önállóan, azok pedig, akik nem rendelkeznek vezetői engedéllyel, szállítást végző személy szállítást vállaló nyilatkozata alapján igényelhetik a támogatást.

Szállítást vállaló személy lehet

 • a szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs,
 • a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér,
 • a fogyatékkal élő személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy

 A gépjármű szerzési és átalakítási támogatás igénylése

A támogatás iránti igényt a lakóhely szerinti fővárosi és megyei kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és Gyámügy Osztályánál kell benyújtani.

A tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig, a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig kell a kormányhivataloknak a döntést meghozniuk.

 A támogatás felhasználása:

A támogatás új és használt gépjármű esetében is a megkötött hitelszerződéssel kerül felhasználásra! 

 • A támogatás felhasználásával, az arra kiírt pályázaton nyertes finanszírozó szervezet, a Duna Lízing Zrt. közreműködésével az érintettek Suzuki Swift 1.2 GL, 1.2 GL automata , Suzuki Baleno 1.2 GA, valamint Suzuki S-Cross 1.0 i turbo GL, 1.0 i turbo GL+, 1.4 i turbo GL+, illetve Suzuki Vitara 1.6 GL, 1.6 GL+ és 1.6 GL+ automata típusú gépjárműveket vásárolhatnak.
 • Használt gépjármű esetén – típusmegkötés nélkül – legfeljebb öt éve forgalomba helyezett gépjármű is vásárolható. A kölcsönszerződés aláírásakor a gépjármű kora - napra pontosan -maximum 5 év lehet.
 • A személygépkocsi szerzési támogatás igénybevételére a Duna Lízing-el megkötött kölcsönszerződés keretében van lehetőség.

 Egyéb támogatási lehetőségek:

A szerzési és átalakítási támogatáson kívül a súlyos mozgáskorlátozott személyek minősítési rendszerének keretében kiadott szakvélemény alapján kerül megállapításra

 • a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerinti akadálymentesítési támogatásra,

 • a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet szerinti parkolási igazolványra,

 • a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság.

Az első két esetben a kedvezmény/támogatás megállapítása iránti igény esetén a járási hivatalnál (2012. december 31-éig okmányiroda) kell előterjeszteni – a konkrét jogcím megjelölésével – a közlekedőképesség minősítése iránti kérelmet, amelyet kizárólag ez a szerv kezdeményezhet

2014. január 1-jével a rehabilitációs szakigazgatási szerv a közlekedőlépesség vizsgálatát a gépjárműadó-mentességre való jogosultság igazolásához a települési önkormányzat (a fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjének megkeresésére végzi el.

 

 

Mások tapasztalatai

Akik szívből ajánlják - az 1000 Lehetőségautó tulajdonosa

Varga Géza Károly évtizedeken át dolgozott a kereskedelemben. Üzletvezetőként igen aktív életet él, ám egy betegség miatt rövid időn belül minkét lábát amputálták.