• 01.jpg 01.jpg 01.jpg
 • 02.jpg 02.jpg 02.jpg
 • 03.jpg 03.jpg 03.jpg
 • 04.jpg 04.jpg 04.jpg
 • 05.jpg 05.jpg 05.jpg
 • 06.jpg 06.jpg 06.jpg
 • 08.jpg 08.jpg 08.jpg
 • 09.jpg 09.jpg 09.jpg
 • 10.jpg 10.jpg 10.jpg
 • 11.jpg 11.jpg 11.jpg
 • 12.jpg 12.jpg 12.jpg

Jogosultak

Tartalom

A 18 év feletti személyek közül a fogyatékossági támogatásra, vagy vakok személyei járadékára jogosult személyek, továbbá a  mozgáskorlátozottak esetében a fővárosi és megyei kormányhivatal minősítése alapján a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személyek szerezhetnek támogatásra való jogosultságot.

A 18 év alatti értelmi fogyatékos, autista, látási fogyatékos, valamint hallási fogyatékos gyermekek esetében a magasabb összegű családi pótlékban részesülők válhatnak jogosulttá a támogatásra.

Vezetői engedéllyel nem rendelkezők szállítást végző személy bevonásával igényelhetik a támogatást.

dyn09.jpgSzállítást végző személy lehet:

 • a szülő, házastárs, élettársi nyilvántartásba bejegyzett élettárs
 • a súlyos mozgáskorlátozott személlyel legalább egy éve közös háztartásban élő gyermek vagy testvér
 • súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény szerinti önkéntes jogviszonyban végző személy.

A Járási Hivatalok döntésüknél előnyben részesítik azon személyeket, akik

 • keresőtevékenységet folytat,
 • tanulói jogviszonyban áll,
 • 14 éven aluli gyermeket egyedülállóként neveli,
 • honvédelmi kötelezettség teljesítése során, azzal összefüggésben vált súlyos mozgáskorlátozottá.

A fentiek körébe nem tartozó súlyos mozgáskorlátozott személy csak akkor részesíthető közlekedési kedvezményben, ha valamennyi, a fenti feltételeknek megfelelő kérelem alapján megállapították a jogosultságot, és ez a keretszámot nem merítette ki.

A jogosultak körét a  súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI.29.) számú Kormányrendelet 2. § a., és h., pontja szabályozza.